Bezpieczeństwo danych

Kompleksowo zarządzamy obszarem ochrony danych osobowych, przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa i przygotowujemy jednostkę na potencjalną kontrolę zewnętrzną. Wiemy, że istotą sprawnego systemu ochrony danych osobowych jest odpowiednia świadomość zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników dotycząca prawidłowego przetwarzania danych, dlatego oferujemy szkolenia kadr i monitorowanie procesów ochrony danych funkcjonujących w firmie zgodnie z regulacjami GIODO.

W ramach bezpieczeństwa danych oferujemy:

 • Pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa informacji (ABI) i reprezentowanie jednostki przed organami kontrolnymi;
 • Nadzór nad całością procesu przetwarzania danych;
 • Wsparcia działu IT (ASI) w zakresie bezpieczeństwa danych;
 • Regularne szkolenie, wynikające z potrzeb użytkowników w zakresie bezpieczeństwa IT;
 • Nadzór nad aktualizacjami zgodnymi z nowelizacjami ustaw, przeglądami i konserwacjami systemów magazynujących i
  przetwarzających dane osobowe;
 • Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe

zarządzanie ochroną danych

Ponadto przygotowujemy komplet procedur, wytycznych i dokumentów do których zaliczamy m.in.:

 • politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (art. 36 ust. 2 wraz z art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
 • wnioski rejestracyjne do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (art. 40);
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (art. 37);
 • ewidencję upoważnień do przetwarzania danych osobowych (art.39 ust. 1);
 • oświadczenia dla pracowników o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia (art. 39 ust. 2);
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 31);
 • klauzule spełniające obowiązek informacyjny administratora danych osobowych (art. 24 i 25);
 • klauzule zgód na przetwarzanie danych (art. 23 ust. 1 pkt. 1).